ՌՈՄԵՆ ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ

 

 

 


7.09.1951 թ. Թալին, գ.Մաստարա

Աշխատանքային փորձ

16.03.1999 թ-ւց Կրթության բարեփոխումների կենտրոնի, Կրթության ազգային ինստիտուտի առաջատար մասնագետ, այժմ` գլխավոր մասնագետ

1993-1999 թթ. Բարձրագույն կրթության պրոբլեմների գիտահետազոտական կենտրոնի փոխտնօրեն,

1991-1993 թթ նույն կենտրոնի գիտքարտուղար

1999-2004 թթ Համատեղությամբ Երևանի թիվ 3 դպրոցում մաթեմատիկայի ուսուցիչ

2003-2004 թթ Տուրիզմի ինստիտուտում` որպես դասախոս, համատեղությամբ դասավանդել է Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանի «Իմաստասեր» վարժարանում

2000 թ-ից Երևանի և հանրապետության մի շարք մարզերում մաթեմատիկայի ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացների անցկացում,

1995 թ. Երևանի Տնտեսաիրավիգատական համալսարանում` որպես դասախոս,

1978-1991 թթ. Երևանի պետհամալսարանի տեսական մեխանիկայի ամբիոնի գիտաշխատող,

1977-1978 թթ. Կիրովականի մանկավարժական ինստիտուտի դասախոս,

1974-1976 թթ Խորհրդային բանակի սպա, գումարտակի կապի պետ

 

Կրթություն

1990թ. ք.Կիևում թեկնածուական թեզի պաշտպանություն, ֆիք-մաթ. գիտությունների թեկնածու,

1969-1974 թթ. Երևանի պետհամալսարանի մեխմաթ. ֆակուլտետի ուսանող

1958-1969 թթ. Հանրակրթական դպրոց:

 

Այլ փորձառություն

1999 թ. «Դպրոցի խորհուրդը որպես կառավարման կոլեգիալ մարմին» ծրագրով, դպրոցի տնօրենների և դպրոցի խորհրդի անդամների վերապատրաստումների անցկացում:

1991 թ-ից Հանրապետական մամուլում կրթության վերաբերյալ մի քանի տասնյակ հոդվածների և գիտական ամսագրերում շուրջ 15 հոդվածների հրապարակում:

 

Լրացուցիչ տեղեկություններ

Ամուսնացած է, տիրապետում է ռուսերենին, էսպերանտո և բառարանի օգնությամբ անգլերենին:

Սկսած 2004 թ. Կրթության ազգային ինստիտուտի «Գնահատման համակարգերի մշակման և ներդրման դեպարտամենտի» հանձնարարությամբ համատեղ նշակել է թեստեր 7-8-րդ դասարանի աշակերտների կրթության բովանդակության «Կարողություններ և հմտություններ» բաղադրիչներին համապատասխան գնահատելու համար:

ա) Ուսուցւչների Օգոստոսյան խորհրդակցություններում Երևանի և այլ մարզերի մաթեմատիկայի ուսուցիչների համար սեմինարների անցկացում,

բ) «Կրթության որակ և համապատասխանություն» վարկային ծրագրի շրջանակներում ք.Երևանի հանրակրթական դպրոցների մաթեմատիկայի ուսուցիչների 5-օրյա վերապատրաստումների անցկացում (I փուլ) և II փուլ 3-օրյա դասընթացների անցկացում (գնահատման հայեցակարգ),

գ) Կրթության ազգային ինստիտուտում ըստ ներկայացված հայտերի մաթեմատիկայի ուսւոցիչների վերապատրաստումների անցկացում:

դ) 2009 թ-ից Երևանի Տնտեսաիրավագիտական համալսարանի դասախոս (համատեղությամբ)

ե) Հանրային խորհրդի կրթության և գիտության հանձնաժողովի անդամ:

Վերջին տեսանյութեր

Նոր գրքեր