Выступление Арташеса Гегамяна на пленарном заседании ПА ОБСЕ (Тбилиси, 04.07.2016г.)

 

 

 

 

 

 

 

Կարդալ ավելին...

Արտաշես Գեղամյանի ելույթները ԵԱՀԿ ԽՎ-ի նստաշրջանում (Թբիլիսի, 03.07.2016թ.)

 

 

 

 

 

 

 

Կարդալ ավելին...

Արտաշես Գեղամյանի ելույթները ԵԱՀԿ ԽՎ-ի նստաշրջանում (Թբիլիսի, 02.07.2016թ.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Կարդալ ավելին...

Արտաշես Գեղամյանի ելույթները ԵԱՀԿ ԽՎ-ի նստաշրջանում (Թբիլիսի, 01.07.2016թ.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Կարդալ ավելին...

Վերջին տեսանյութեր

Նոր գրքեր