Հոկտեմբերի 27-ը աշխարհաքաղաքական դրդապատճառներ ունի