Арташес Гегамян на отдыхе, село Ацаван (август, 2018)